Czy inwestowanie w złoto jest opłacalne?

Złoto jest metalem szlachetnym. Na przestrzeni dziejów było ono używane w wielu okolicznościach i z wieloma różnymi zastosowaniami. Jednak jego zdolność do zachowania swojej wartości w czasach niepewności jest jego najbardziej unikalną cechą, co czyni go bezpiecznym aktywem. Dlatego też w czasach kryzysu gospodarczego lub dużej zmienności inwestorzy skłaniają się do inwestowania w złoto.

W obecnej sytuacji finansowej, naznaczonej pandemią złoto odzyskało znaczenie, które straciło w ciągu poprzednich ośmiu lat. Inwestorzy po raz kolejny pokazali swoje zaufanie do tego metalu, aby zachować swoje bogactwo. To rzeczywistość, która będzie miała konsekwencje w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Dlaczego złoto jest uważane za bezpieczną przystań?

Złoto jest metalem szlachetnym o szczególnych cechach, które różnią się od innych aktywów i towarów. Należą do nich wysoka płynność, trudność podrobienia i ograniczona ilość występująca w przyrodzie. Ale przede wszystkim fakt, że żaden rząd nie może manipulować jego wartością, jak to jest w przypadku walut.

Te cechy sprawiają, że złoto jest główną bezpieczną przystanią, jaka istnieje, ponad walutami czy obligacjami emitowanymi przez niektóre państwa. Jego wartość jest stabilna w czasie, co chroni inwestora przed zmiennością rynku. Ale jest ono ważne nie tylko dla inwestorów; większość banków centralnych na świecie utrzymuje znaczne rezerwy złota, aby zabezpieczyć się przed zawirowaniami finansowymi i zagwarantować w razie potrzeby, kurs wymiany swoich walut.

Czy inwestowanie w złoto jest opłacalne?

Pełniąc rolę bezpiecznej przystani, złoto może chronić inwestorów przed niepewnością i zmiennością na rynkach finansowych. Nie oznacza to jednak, że pod względem zwrotu będzie się ono zachowywało jak lokata terminowa lub obligacje rządowe.

Złoto nie wypłaca odsetek ani dywidend, więc jego zwrot pochodzi wyłącznie z własnej aprecjacji aktywów. Co więcej, jego cena jest również zmienna, choć w mniejszym stopniu, ponieważ w dużej mierze zależy od cyklu koniunkturalnego w gospodarce.

Należy pamiętać, że w latach 2011-2016 cena złota spadła z 1855 dolarów za uncję do nieco ponad 1100 dolarów. Okres ten zbiegł się z jednym z największych okresów hossy na rynku akcji, który w tym roku osiągnął rekordowe poziomy. Z kolei przez 7 lat złoto poruszało się ruchem bocznym i dopiero pod koniec 2018 r., w szczytowym momencie wojny handlowej USA-Chiny, rozpoczęło swój trend wzrostowy do obecnych poziomów, napędzany najpierw obawami o kryzys gospodarczy, a następnie późniejszą recesją spowodowaną pandemią.

Dlatego też inwestorzy nie wybierają złota dlatego, że jest ono zyskownym aktywem, ale raczej dlatego, że dobrze sprawdza się w okresach niepewności.

Co tłumaczy ostatnie wzrosty złota

Kryzys po raz kolejny uwypuklił znaczenie złota jako głównego aktywa stanowiącego bezpieczną przystań. W sierpniu zeszłego roku złoto osiągnęło najwyższy w historii poziom 2067 dolarów za uncję i choć od tego czasu nieco spadło, nadal utrzymuje się powyżej poprzedniego maksimum z 2011 roku, wynoszącego 1 855 dolarów.