W jaki sposób wybrać nazwę dla swojej firmy?

Wybór nazwy firmy to ważne zadanie, którego nie należy lekceważyć. Dobra nazwa firmy będzie odzwierciedlać Twoją markę i pomoże Ci przyciągnąć klientów. Wybierając nazwę firmy, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: -Nazwa powinna odzwierciedlać Twoją firmę -Misję Twojej firmy -Co jest wyjątkowego w Twojej usłudze lub produkcie?

Jaka powinna być nazwa firmy?

Rozpoczynając działalność gospodarczą należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Pierwszym, a może i najważniejszym, jest wybór nazwy firmy. Dobra nazwa firmy powinna być niepowtarzalna, łatwa do zapamiętania i opisowa. Powinien wyrażać cel Twojej działalności i pomagać potencjalnym klientom i pracownikom w szybkiej identyfikacji Twojej firmy. Przykładowe nazwy firmy zgodne z polskim prawem znajdziesz w artykule dla przedsiębiorców o prowadzeniu biznesu w Polsce na stronie newsinfo.pl.

Po wybraniu nazwy firmy musisz określić, co powinna zawierać. Nazwa firmy powinna składać się z co najmniej dwóch liter i generalnie nie więcej niż 15. Powinna być czytelna i niezbyt długa lub krótka. Ważne jest również, aby nazwa była spójna z brandingiem Twojej firmy.

Na koniec ważne jest, aby wziąć pod uwagę umowy dotyczące ochrony znaków towarowych i licencji. Dobra nazwa firmy powinna być znakiem towarowym i chroniona prawami autorskimi, jeśli zawiera zarejestrowany znak towarowy. Nazwa firmy powinna być również zarejestrowana w stanie lub kraju, w którym będzie prowadzić działalność.

Co powinna zawierać nazwa Twojej działalności?

Najlepszym sposobem na wybór nazwy firmy jest zastanowienie się, co jest wyjątkowe, niezapomniane i opisowe. Ważne jest również, aby nazwa była czytelna i spójna z brandingiem Twojej firmy. Ważne jest, aby nazwa firmy była znakiem towarowym i prawami autorskimi, jeśli zawiera zarejestrowany znak towarowy.