Dlaczego stopy procentowe rosną lub spadają?

„W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do życia w warunkach niezwykle niskich stóp procentowych, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, choć sytuacja zawsze może się zmienić. Ale jak wzrost lub spadek stóp procentowych wpływa na gospodarkę?

Dlaczego stopy procentowe rosną lub spadają?

Stopy procentowe określają cenę pieniądza, a dokładniej koszt pożyczania pieniędzy. Banki centralne poszczególnych krajów są odpowiedzialne za ustalanie tych stóp, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, rozwój konsumpcji i inflacji. W krajach członkowskich Unii Europejskiej stopy procentowe ustala Europejski Bank Centralny (EBC), podczas gdy np. w Stanach Zjednoczonych – Rezerwa Federalna.

Jakie są jednak konsekwencje podnoszenia lub obniżania stóp procentowych przez banki centralne?

Co się stanie, jeśli banki podniosą stopy procentowe: Wyższe stopy sprawiają, że zaciąganie kredytów jest droższe

Stopy procentowe wpływają na zdolność banków do finansowania, a to z kolei przekłada się na kredyty i inne produkty finansowe. W przypadku pożyczek dla osób fizycznych, ruch ten jest jednym z najbardziej bezpośrednich. W praktyce wzrost stóp procentowych spowoduje, że finansowanie będzie droższe, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób fizycznych.

Oznacza to, że oprocentowanie kredytów osobistych będzie wyższe, podobnie jak kredytów hipotecznych. A jeśli mają Państwo kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej, łatwo jest się spodziewać, że rata kredytowa również wzrośnie.

Inflacja i stopy procentowe: przy wyższych stopach procentowych spada inflacja.

Kiedy stopy procentowe rosną, inflacja zazwyczaj ma tendencję do spadku. Dzieje się tak, ponieważ, wyższe stopy procentowe zwiększają koszty finansowania, a ponieważ kredyty są droższe, konsumpcja jest zniechęcana.

Tak więc, chociaż większość banków centralnych dąży do umiarkowanej inflacji, aby stymulować konsumpcję i wzrost gospodarczy, to jeśli inflacja wymknie się spod kontroli, może być konieczne podniesienie stóp procentowych, aby ją ograniczyć.

Wraz z wyższymi stopami procentowymi rosną depozyty.

Jest to bardziej teoria niż praktyka. To, co się dzieje to fakt, że ten wyższy koszt finansowania ma również zastosowanie w odwrotnej sytuacji, tj. w „pożyczkach”, które użytkownicy składają w banku w formie depozytu. W końcu lokata terminowa jest czymś najbardziej zbliżonym do pożyczki pomiędzy użytkownikiem a instytucją finansową.

Mimo to, nawet gdyby bank podniósł stopy, trudno będzie w krótkim czy średnim terminie oczekiwać depozytów na poziomie 4%, jak to miało miejsce w 2008 roku.”

Copyright © 2012 – 2021 GiełdaTekstów.pl Ceny podane w serwisie są cenami netto, należy dolicz