Oszczędzać czy inwestować?

Kiedy nie wydajemy całości naszych dochodów i gromadzimy jakieś pieniądze, pojawia się pytanie: czy lepiej oszczędzać czy inwestować nasze pieniądze? Nasz każdy plan finansowy wiąże się z koniecznością zmierzenia się z tym pytaniem.

Choć niełatwo jest podać ogólne recepty, bo każda sytuacja zawodowa i życiowa jest inna, możemy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych, ogólnych uwag przy planowaniu finansów.

Dobry fundament

Rozsądne inwestowanie zawsze zaczyna się od oszczędności. Każda inwestycja z definicji niesie ze sobą pewne ryzyko, ale nigdy nie powinniśmy stawiać się w sytuacji utraty tego, na co nas nie stać. Z drugiej strony, każda inwestycja wymaga czasu. Nabywamy aktywa finansowe w nadziei, że za jakiś czas przyniosą odpowiedni dochód. Najbardziej odpowiednią inwestycją dla każdej osoby jest ta, która oferuje zysk odpowiadający tolerancji na ryzyko.

Fundusz awaryjny

Jedną z najlepszych decyzji finansowych jest stworzenie funduszu awaryjnego z kwotą pieniędzy, która pozwoli nam stawić czoła ewentualnym nieprzewidzianym wydarzeniom, które mogą się pojawić. Z definicji nigdy nie wiemy, kiedy mogą się pojawić, dlatego warto być zawsze przygotowanym.

Kwota potrzebna na fundusz awaryjny będzie zależała od poziomu naszych wydatków i sytuacji zawodowej. Ale niezależnie od tego, funkcją tej rezerwy pieniężnej jest zapewnienie nam spokoju ducha; świadomość, że mamy pewne pole manewru, jeśli sytuacja stanie się trudna. Ponieważ trudne sytuacje w życiu nigdy nie stają się lepsze poprzez dodanie problemów ekonomicznych.

Charakter każdej klasy aktywów

Kiedy mamy już trochę pieniędzy i wiadomo, że chcemy je zainwestować, pojawia się wiele możliwości: fundusze inwestycyjne, lokaty, ETF-y, akcje, obligacje, itp.

Planując i strukturyzując nasze aktywa, musimy mieć jasność co do naszych celów w zakresie rentowności, zmienności i horyzontu czasowego. Rentowność i zmienność aktywów finansowych są w dużej mierze zdeterminowane przez ich klasę. Tak więc na przykład, jeśli inwestujemy w fundusz pieniężny, nie jest logiczne oczekiwanie takich zwrotów, jakie przynosi zmienny dochód; lub jeśli zdecydujemy się na fundusz o stałym dochodzie, musimy być świadomi, że możemy stracić pieniądze, mimo że stały dochód przynosi stałą stopę procentową.

Inwestowanie z uwzględnieniem naszego profilu ryzyka

Wszystkie te czynniki pomogą nam dobrać odpowiednią wagę w naszym portfelu inwestycyjnym, tak abyśmy nie byli świadkami wahań i zmienności większych niż jesteśmy skłonni przyjąć. W ten sam sposób ważne jest, abyśmy mieli jasność co do naszego horyzontu czasowego:

W naszym interesie leży utrzymanie kapitału, który będzie nam potrzebny za kilka lat, w instrumentach, które nie są zbyt zmienne, aby mieć pewność, że kiedy będziemy potrzebować pieniędzy, będziemy mogli je odzyskać.

Jednocześnie, ważne jest, aby zachować szeroką perspektywę i ocenić, jak duży majątek chcemy mieć na naszą emeryturę.

W określaniu profilu ryzyka ważny jest również nasz status zawodowy i bezpieczeństwo zatrudnienia. Osoby, które regularnie otrzymują wynagrodzenie, które z nawiązką pokrywa ich wydatki, będą w lepszej sytuacji, aby inwestować z wyższym profilem ryzyka w celu uzyskania wyższego zwrotu w długim okresie. Dlatego uczciwa i sumienna ocena naszej rzeczywistości zawodowej pomoże nam realistycznie określić nasze cele i zadania finansowe.